Hải Dương giải thể 621 chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 3.3

Tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Hải Dương hoạt động tại chốt kiểm soát dịch KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Hải Dương hoạt động tại chốt kiểm soát dịch KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh Hải Dương hoạt động tại chốt kiểm soát dịch KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top