Hải Dương ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng

Khách sạn nơi ca dương tính SARS-CoV-2 N.T.T (Hải Dương) từng lưu trú. Ảnh Mai Dung
Khách sạn nơi ca dương tính SARS-CoV-2 N.T.T (Hải Dương) từng lưu trú. Ảnh Mai Dung
Khách sạn nơi ca dương tính SARS-CoV-2 N.T.T (Hải Dương) từng lưu trú. Ảnh Mai Dung
Lên top