Hải Dương: Ghi nhận thêm F1 của bệnh nhân 3182 dương tính SARS-CoV-2

TP.Hải Dương có thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là chủ cửa hàng xăm Việt Cò Tatoo. Ảnh Cổng TTDT thành phố Hải Dương
TP.Hải Dương có thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là chủ cửa hàng xăm Việt Cò Tatoo. Ảnh Cổng TTDT thành phố Hải Dương
TP.Hải Dương có thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là chủ cửa hàng xăm Việt Cò Tatoo. Ảnh Cổng TTDT thành phố Hải Dương
Lên top