Hải Dương: Em bé 2 tuổi dương tính với SARS-CoV-2

Công tác truy vết, phong tỏa khu vực có bệnh nhân COVID-19 được Hải Dương thực hiện nhanh chóng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Công tác truy vết, phong tỏa khu vực có bệnh nhân COVID-19 được Hải Dương thực hiện nhanh chóng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Công tác truy vết, phong tỏa khu vực có bệnh nhân COVID-19 được Hải Dương thực hiện nhanh chóng. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top