Hải Dương dừng thăm hỏi bệnh nhân nội trú từ 16.2

Hải Dương dừng thăm hỏi bệnh nhân nội trú tại các cơ sở y tế. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương dừng thăm hỏi bệnh nhân nội trú tại các cơ sở y tế. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương dừng thăm hỏi bệnh nhân nội trú tại các cơ sở y tế. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top