Hải Dương dừng mọi hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương dừng hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương dừng hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương dừng hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top