Hải Dương dừng hoạt động một nhà máy liên quan đến ca mắc COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 thành phố Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 thành phố Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 thành phố Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top