Hải Dương dừng hoạt động 3 công ty vi phạm trong phòng, chống dịch

Tổ công tác kiểm tra nhà ăn của Công ty TNHH Sungjin Nice Việt Nam (TP.Hải Dương). Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương.
Tổ công tác kiểm tra nhà ăn của Công ty TNHH Sungjin Nice Việt Nam (TP.Hải Dương). Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương.
Tổ công tác kiểm tra nhà ăn của Công ty TNHH Sungjin Nice Việt Nam (TP.Hải Dương). Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương.
Lên top