Hải Dương đưa 160 tấn gạo hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch

Hải Dương chuyển 160 tấn gạo hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Nam chống dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương chuyển 160 tấn gạo hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Nam chống dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương chuyển 160 tấn gạo hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Nam chống dịch. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top