Hải Dương: Đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử trong phòng trọ