Hải Dương "dính" dịch tả lợn châu Phi, dịch đã lan ra 7 tỉnh, thành

Khuyến nghị cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khuyến nghị cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khuyến nghị cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Lên top