Hải Dương đề xuất xã hội hoá tiêm vaccine COVID-19 cho người lao động

Hải Dương đề xuất Chính phủ duyệt chủ trương xã hội hoá vaccine phòng COVID-19.Ảnh CTV
Hải Dương đề xuất Chính phủ duyệt chủ trương xã hội hoá vaccine phòng COVID-19.Ảnh CTV
Hải Dương đề xuất Chính phủ duyệt chủ trương xã hội hoá vaccine phòng COVID-19.Ảnh CTV
Lên top