Hải Dương đề nghị nhiều tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện để xe chở hàng hóa được lưu thông. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện để xe chở hàng hóa được lưu thông. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các tỉnh thành tạo điều kiện để xe chở hàng hóa được lưu thông. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top