Hải Dương: Cháy lớn tại một công ty trong Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hiện trường vụ cháy. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hiện trường vụ cháy. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top