Hải Dương: Cách ly y tế 28 ngày tại nơi ở BN 950 từ 0h ngày 17.8

Ngõ số 10 Trần Văn Giáp phong tỏa sau khi phát hiện bệnh nhân 950. Ảnh CTV
Ngõ số 10 Trần Văn Giáp phong tỏa sau khi phát hiện bệnh nhân 950. Ảnh CTV
Ngõ số 10 Trần Văn Giáp phong tỏa sau khi phát hiện bệnh nhân 950. Ảnh CTV
Lên top