Hải Dương cách ly thôn có người nhiễm SARS-CoV-2 ngay trong đêm

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Miện họp khẩn trong đêm để đối phó với dịch bênh - ảnh PV
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Miện họp khẩn trong đêm để đối phó với dịch bênh - ảnh PV
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Miện họp khẩn trong đêm để đối phó với dịch bênh - ảnh PV
Lên top