Hải Dương cách ly thêm nhiều khu dân cư huyện Kim Thành vì ca mắc COVID-19

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Xuân Mang (Tuấn Việt). Ảnh Báo Hải Dương
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Xuân Mang (Tuấn Việt). Ảnh Báo Hải Dương
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Xuân Mang (Tuấn Việt). Ảnh Báo Hải Dương
Lên top