Hải Dương: Cách ly khẩn cấp 1 thôn liên quan ca dương tính với COVID-19

Huyện Bình Giang cách ly thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng liên quan đến ca dương tính COVID-19. Ảnh Báo Hải Dương
Huyện Bình Giang cách ly thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng liên quan đến ca dương tính COVID-19. Ảnh Báo Hải Dương
Huyện Bình Giang cách ly thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng liên quan đến ca dương tính COVID-19. Ảnh Báo Hải Dương
Lên top