Hải Dương báo cáo thông tin về trục lợi từ dịch tả lợn Châu Phi

Có thông tin cho rằng một số hộ dân tại Hải Dương lợi dụng việc tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi. Ảnh minh họa: Kh.V
Có thông tin cho rằng một số hộ dân tại Hải Dương lợi dụng việc tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi. Ảnh minh họa: Kh.V
Có thông tin cho rằng một số hộ dân tại Hải Dương lợi dụng việc tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi. Ảnh minh họa: Kh.V
Lên top