Hải Dương: Bàn giao cá thể quý hiếm về Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã

Phân trại tạm giam Đồng Lạc (Hải Dương) bàn giao cá thể Culi cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh Văn Tú (Công an tỉnh Hải Dương)
Phân trại tạm giam Đồng Lạc (Hải Dương) bàn giao cá thể Culi cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh Văn Tú (Công an tỉnh Hải Dương)
Phân trại tạm giam Đồng Lạc (Hải Dương) bàn giao cá thể Culi cho Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh Văn Tú (Công an tỉnh Hải Dương)
Lên top