Hai cuộn sắt gần 60 tấn trên xe container đứt cáp đè bẹp đầu xe

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ Clip
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ Clip
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ Clip