Hài cốt liệt sĩ có danh tính: Phát hiện một phần mộ có thông tin trùng lặp

Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở huyện Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở huyện Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở huyện Cam Lộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top