Hai công nhân thủy điện bị lũ cuốn trôi

Lực lượng cứu hộ địa phương tìm kiếm 2 người bị lũ cuốn trôi dọc suối Nậm Củm.
Lực lượng cứu hộ địa phương tìm kiếm 2 người bị lũ cuốn trôi dọc suối Nậm Củm.
Lực lượng cứu hộ địa phương tìm kiếm 2 người bị lũ cuốn trôi dọc suối Nậm Củm.
Lên top