Hai công nhân mắc COVID-19 tại Hải Dương: Chỉ đi làm, tiếp xúc đồng nghiệp

Hai trường hợp công nhân mắc mới COVID-19 tại Hải Dương ngày đi làm, ít tiếp xúc cộng đồng. Ảnh Bộ Y tế
Hai trường hợp công nhân mắc mới COVID-19 tại Hải Dương ngày đi làm, ít tiếp xúc cộng đồng. Ảnh Bộ Y tế
Hai trường hợp công nhân mắc mới COVID-19 tại Hải Dương ngày đi làm, ít tiếp xúc cộng đồng. Ảnh Bộ Y tế
Lên top