Hai công dân Việt Nam được tặng Huân chương Hiệp sĩ của Pháp

Tại lễ vinh danh, từ phải sang trái: Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Nicolas Warnery, PGS-TS Trịnh Văn Minh, ông Ngô Tự Lập…. Ảnh: HN
Tại lễ vinh danh, từ phải sang trái: Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Nicolas Warnery, PGS-TS Trịnh Văn Minh, ông Ngô Tự Lập…. Ảnh: HN
Tại lễ vinh danh, từ phải sang trái: Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Nicolas Warnery, PGS-TS Trịnh Văn Minh, ông Ngô Tự Lập…. Ảnh: HN
Lên top