Hai cơn áp thấp nhiệt đới: Một vào bờ, một đang mạnh lên thành bão

2 áp thấp nhiệt đới, một có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF.
2 áp thấp nhiệt đới, một có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF.
2 áp thấp nhiệt đới, một có khả năng mạnh lên thành bão. Ảnh: NCHMF.