Hai Chủ tịch phường ở Đà Lạt bị đình chỉ công tác do dùng chất kích thích

Quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch UBND phường tại TP.Đà Lạt. Ảnh: BT
Quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch UBND phường tại TP.Đà Lạt. Ảnh: BT
Quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch UBND phường tại TP.Đà Lạt. Ảnh: BT
Lên top