Hai chị em đuối nước khi tắm sông

Khu vực Cồn Soi thuộc sông Nhà Lê nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: KA.
Khu vực Cồn Soi thuộc sông Nhà Lê nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: KA.
Khu vực Cồn Soi thuộc sông Nhà Lê nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: KA.
Lên top