Hai ca F0 liên quan đến chương trình xiếc đến nhiều điểm ở Hạ Long

Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên tại quán cà phê Old Town - nơi nhóm 5 người ghé qua vào tối 21.11.2021. Ảnh: Minh Đức
Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên tại quán cà phê Old Town - nơi nhóm 5 người ghé qua vào tối 21.11.2021. Ảnh: Minh Đức
Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên tại quán cà phê Old Town - nơi nhóm 5 người ghé qua vào tối 21.11.2021. Ảnh: Minh Đức
Lên top