Hai bố con chết cháy, nghi tự sát trên taxi

Hiện trường vụ việc. Ảnh Đình Văn
Hiện trường vụ việc. Ảnh Đình Văn