Hai bệnh viện ở TP. Vinh đón bệnh nhân trở lại

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh-Nghệ An) đã được mở cửa trở lại kể từ chiều 17.6. Ảnh: Thanh Nga
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh-Nghệ An) đã được mở cửa trở lại kể từ chiều 17.6. Ảnh: Thanh Nga
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh-Nghệ An) đã được mở cửa trở lại kể từ chiều 17.6. Ảnh: Thanh Nga
Lên top