Hai bệnh viện lớn ở Hải Phòng dỡ phong tỏa trong niềm vui vỡ òa

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng dỡ phong tỏa, hoạt động trở lại bình thường từ 18h ngày 9.2. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng dỡ phong tỏa, hoạt động trở lại bình thường từ 18h ngày 9.2. Ảnh Mai Dung
Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng dỡ phong tỏa, hoạt động trở lại bình thường từ 18h ngày 9.2. Ảnh Mai Dung
Lên top