Hai bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng ở Quảng Nam xuất viện

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng ở Quảng Nam xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
Hai bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng ở Quảng Nam xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
Hai bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng ở Quảng Nam xuất viện. Ảnh: Thanh Chung
Lên top