Hai bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận bằng khen của Chủ tịch thành phố

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị thành công ca vỡ tử cung ở tuần thai 25. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị thành công ca vỡ tử cung ở tuần thai 25. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội điều trị thành công ca vỡ tử cung ở tuần thai 25. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top