Hai anh em 11-13 tuổi ở Hà Nội đi đâu suốt đêm không về?

Hai anh em đi học cả đêm không về đã trở về nhà an toàn.
Hai anh em đi học cả đêm không về đã trở về nhà an toàn.