Hà Tĩnh: Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Hình ảnh ngành chức năng Hà Tĩnh tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. Ảnh: TT.
Hình ảnh ngành chức năng Hà Tĩnh tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. Ảnh: TT.
Hình ảnh ngành chức năng Hà Tĩnh tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi năm 2019. Ảnh: TT.
Lên top