Hà Tĩnh xin gia hạn thời gian nhận muối trắng hỗ trợ vùng ngập lụt

Diêm dân thu hoạch muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành.
Diêm dân thu hoạch muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành.
Diêm dân thu hoạch muối. Ảnh: Hồ Nhật Thành.
Lên top