Hà Tĩnh: Xét nghiệm 100.000 mẫu bằng Realtime RT- PCR cho 8 nhóm ưu tiên

Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Nhân viên y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.
Lên top