Hà Tĩnh xác định đối tượng đặc biệt để đưa người từ vùng dịch về quê

Hà Tĩnh sẽ thuê tàu hỏa vào miền Nam chở công dân vùng dịch về quê. Ảnh: Trần Tuấn.
Hà Tĩnh sẽ thuê tàu hỏa vào miền Nam chở công dân vùng dịch về quê. Ảnh: Trần Tuấn.
Hà Tĩnh sẽ thuê tàu hỏa vào miền Nam chở công dân vùng dịch về quê. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top