Hà Tĩnh xả tràn 5 hồ chứa, người dân chủ động ứng ứng phó bão số 8

Người dân xã Hộ Độ giăng lưới để bảo vệ ao nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân xã Hộ Độ giăng lưới để bảo vệ ao nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân xã Hộ Độ giăng lưới để bảo vệ ao nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top