Hà Tĩnh: Xã lạm thu thuế đất của dân nhiều năm liền

UBND xã Cẩm Mỹ nơi tự ý thu tiền đất của dân trái quy định nhiều năm liền. Ảnh: Trần Tuấn
UBND xã Cẩm Mỹ nơi tự ý thu tiền đất của dân trái quy định nhiều năm liền. Ảnh: Trần Tuấn
UBND xã Cẩm Mỹ nơi tự ý thu tiền đất của dân trái quy định nhiều năm liền. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top