Hà Tĩnh: "Vướng" khi chọn nơi xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt

Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từng nhiều lần bị người dân dựng bạt chặn cổng vì cho rằng gây ô nhiễm. Ảnh: Trần Tuấn
Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từng nhiều lần bị người dân dựng bạt chặn cổng vì cho rằng gây ô nhiễm. Ảnh: Trần Tuấn
Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từng nhiều lần bị người dân dựng bạt chặn cổng vì cho rằng gây ô nhiễm. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top