Hà Tĩnh: Vẫn kiểm soát chặt cửa khẩu để phòng dịch COVID-19

Lực lượng chức năng tiếp nhận, kiểm soát phòng dịch COVID-19 với các công dân nhập cảnh về cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT.
Lực lượng chức năng tiếp nhận, kiểm soát phòng dịch COVID-19 với các công dân nhập cảnh về cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT.
Lực lượng chức năng tiếp nhận, kiểm soát phòng dịch COVID-19 với các công dân nhập cảnh về cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: TT.
Lên top