Hà Tĩnh: Ủng hộ hơn 18 tỉ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Tập đoàn Vingroup ủng hộ Hà Tĩnh 5 tỉ đồng để Hà Tĩnh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn
Tập đoàn Vingroup ủng hộ Hà Tĩnh 5 tỉ đồng để Hà Tĩnh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn
Tập đoàn Vingroup ủng hộ Hà Tĩnh 5 tỉ đồng để Hà Tĩnh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top