Hà Tĩnh tuyển dụng đặc cách 612 giáo viên mầm non trước 30.6

Năm 2015, lãnh đạo Bộ Nội vụ về làm việc với Hà Tĩnh về vấn đề 214 giáo viên hợp đồng ở Kỳ Anh bị cắt hợp đồng. Ảnh: Trần Tuấn
Năm 2015, lãnh đạo Bộ Nội vụ về làm việc với Hà Tĩnh về vấn đề 214 giáo viên hợp đồng ở Kỳ Anh bị cắt hợp đồng. Ảnh: Trần Tuấn
Năm 2015, lãnh đạo Bộ Nội vụ về làm việc với Hà Tĩnh về vấn đề 214 giáo viên hợp đồng ở Kỳ Anh bị cắt hợp đồng. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top