Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Trường THCS thứ 5 “vẫy chào” VNEN