Hà Tĩnh trích 2 tỉ đồng xử lý môi trường sau lũ lụt

Rác trôi dạt vào trước một nhà dân ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên , tỉnh Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn.
Rác trôi dạt vào trước một nhà dân ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên , tỉnh Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn.
Rác trôi dạt vào trước một nhà dân ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên , tỉnh Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top