Hà Tĩnh: Tiếp tục ngăn chặn nạn bẫy chim trời

Cán bộ Kiểm lâm huyện Lộc Hà thu gom cò giả mà một số người dân xã Thịnh Lộc giăng ra để bẫy chim trời. Ảnh: Lộc Hà.
Cán bộ Kiểm lâm huyện Lộc Hà thu gom cò giả mà một số người dân xã Thịnh Lộc giăng ra để bẫy chim trời. Ảnh: Lộc Hà.
Cán bộ Kiểm lâm huyện Lộc Hà thu gom cò giả mà một số người dân xã Thịnh Lộc giăng ra để bẫy chim trời. Ảnh: Lộc Hà.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top