Hà Tĩnh: Thêm một nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Hiện trường nơi em Đ. tắm sông bị đuối nước thương tâm. Ảnh: HT.
Hiện trường nơi em Đ. tắm sông bị đuối nước thương tâm. Ảnh: HT.
Hiện trường nơi em Đ. tắm sông bị đuối nước thương tâm. Ảnh: HT.
Lên top