Hà Tĩnh: Thêm 2 người có kết quả xét nghiệm COVID - 19

Hà Tĩnh vừa có 2 người phải cách ly có kết quả âm tính với COVID - 19. Đến nay địa phương này có 23 người âm tính, chưa có người nhiễm COVID - 19
Hà Tĩnh vừa có 2 người phải cách ly có kết quả âm tính với COVID - 19. Đến nay địa phương này có 23 người âm tính, chưa có người nhiễm COVID - 19
Hà Tĩnh vừa có 2 người phải cách ly có kết quả âm tính với COVID - 19. Đến nay địa phương này có 23 người âm tính, chưa có người nhiễm COVID - 19
Lên top